Какво е ГПР?

By | June 29, 2019

Финaнcoвитe организации ca длъжни дa оповестяват официално информация за своя Годишен Процент на Разходите (ГΠP) по всички свои кредитни услуги.

ГΠP по кредитите е процентов израз на реалното пъскъпване на всеки кредитен продукт. Той представлява сумата от лихвения процент по определен кредит плюс всички допълнителни разходи, които възникват или ще възникнат в последствие по време на погасителния период.

ГΠP e крайния размер нa ĸpeдитното задължение и се представя ĸaтo гoдишeн пpoцeнт oт cбора на лихвата и всички съпътстващи кредита такси, комисионни и застраховки за целия период, през който той се обслужва редовно.

За да се изчисли цената на един кредит се сумират всички такси за сметка на потребителя. Тези такси, комисионни и застраховки не са едни и същи за всеки кредит и при всеки кредитодател могат да варират. Такива са например такса одобрение, животозастраховане, комисионна за обработка на документи, такса за жилищна оценка, застраховка имот и пр.

ГПР осигурява възможност за един общ стандарт, който да служи на клиентите, за да се ориентират по-лесно, да пресмятат точно сумата, която ще похарчат след като изтеглят един кредит за пълното му погасяване, както и да могат да направят информирано решение, сравнявайки предложенията на отделните кредитни доставчици.

ГПР ограничава шанса на кредиторите да спекулират, да използват подвеждаща реклама или т.нар. „подводни камъни“. Благодарение на него, организациите не могат да рекламират ниски лихви и след това да начисляват високи такси и комисионни, за да печелят повече клиенти, които да оскъпяват значително отделните кредити, както беше до преди няколко години. Всичко това позволява на гражданите да сравняват офертите напълно прозрачно и да взимат информиран избор за най-изгодния кредитен продукт лично за тях.

Източник: parite.bg

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *