Живот по законите на любовта – църковен брак


Християните разбират брака като единство, при което различните личности живеят по законите на любовта и всеки има своята лична свобода. Никой на никого не пречи да се развива в своята област. Църковният брак е важен за тях, макар да няма юридическа стойност. Това още веднъж е доказателство за желанието на истинските християни да живеят в мир и любов.

Гражданският брак е с юридическа стойност и той е задължителен, за да може да се венчаят младоженците в църквата. Понякога има семейства, които в продължение на много години съвместен живот решават да имат църковен брак. Така постъпват разумните хора, които разбират смисъла на християнството и знаят, че не са готови да поемат задължения пред Бог. Ако не се стигне до църковен брак, то явно има проблем между съпрузите и те добре осъзнават това, че не са готови да поемата отговорността пред Бог. Това може би се дължи на липсата на духовна близост между съпрузите, а всеки изпълнява задълженията си в името на децата.

Църковният брак е начало на нещо ново, на достигнато духовно единство и за това съпрузите искат да получат Божията благодат. Подготовката за този светъл празник трябва да започне с избора на църква и определяне на дата. При разговор със свещеника младите хора ще получат първите наставления за общия им път. Освен това ще се уточни всичко необходимо за провеждане на този църковен ритуал.

Трябва да има свидетели за брака, както и сключен граждански такъв. Свидетелите трябва да са християни, както и младоженците. Не се позволява венчание между хора с различно вероизповедание. Във връзка с църковния брак има някои изисквания – не трябва да се венчават роднини. През пости не се прави венчаване.

По време на ритуала младоженците си разменят пръстени след като са казали взаимно да. Роднини и близки приятели присъстват в храма, за да изразят своята любов и уважение към младото семейство. След приключване ритуала на църковния брак, гостите поздравяват младото семейство и му пожелават с лекота да върви по тежките стъпки на живота. Винаги мъжът и жената да бъдат в едно – в мъка и болка, в радост и веселба. Заедно те винаги ще успеят и ше са доволни от живота си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *