Малко съвети за пейзажната фотография

By | May 28, 2015

fotografiaПейзажната фотография е любим жанр на много хора, които желаят да покажат красотата на заобикалящия ни свят. Заснемането на красива пейзажна фотография е доста трудна задача. Добрият фотоапарат и хубавото място не са достатъчни.В тази статия ще ви запознаемс основните закона при тазиа фотография.

 

Закон на третините

Това е най-важният закон в света на фотографията. Нарича се още златно сечение и означава отношението 1:1:618 на страните на изображението. С по- прости думи това означава, че: кадърът се дели на девет еднакви правоъгълника от четири пресечни линии, които са най- силните точки в дадения кадър. Много често точките са отбелязани във визоьора на апарата.

Когато искате да снимате портрет, необходимо е очите на модела  да са в една от тези точки. Когато снимате пейзаж, кадъра трябва да е запълнен в отношение 1/3 за небето и 2/3 за земята, но може и обратното.

Лошо време

За една добра снимка не е задължително времето да е благоприятно. Цветовете и светлината се влияят от времето. Едни от най- красивите фотографии са при облаци, мъгли, дъги, слънчеви лъчи през облаци и т. н. Т. е.- все по време или след „лошо“ време.

Преден план

За да създадете чувтсво за триизмерност и перспектива на снимката, използвайте предмет от преден план- например дърво, храст и др.

Водещи линии

Винаги използвайте  водещи линии в композицията си. Те може да са под формата на пътеки,  следи от стъпки и мн. Др. По този начин се създава гид, водещпогледа към силната точка.

Най-доброто време за снимане е малко преди изгрев и малко след залез слънце. Тогава естествената светлина е по-слаба и позволява да се заснемат детайли както в небето, така и на земята. Затова, ако искате да правите хубави снимки, ставайте рано, за да отидете на желаното място навреме, снимайте и се наслаждавайте на красивия пейзаж.

Виж повече

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *