Револвиращ кредит

By | June 29, 2019

Всички ние сме чували за отворения или още възобновяем кредит, но ни е трудно да определим неховие характерни особености. А задавали ли сме си въпроса какво представлява този любопитен финансов продукт и кои са неговите отличителни белези?

С този пост ще се опитаме да дадем кратка дефиниция на отворения, револвиращ кредит.

Револвиращият заем е вид кредит, при който потребителя получава някаква сума, която може да изхарчи или да изхарчи част от нея. При този финансов продукт с лихва се облага само усвоения дял. Харахтерно за отворения тип кредит, е средствата по него се получават от потребителя и той има право да ги разходва, както намери за добре, в зависимост от желанията си, без да оповестява за намеренията си заемодателя. Това става на няколко пъти или с едно теглене през целия договорен срок.

Одобрение се получава без да се опоменава за какво ще послужат парите. Клиентът има право да прави с тях, каквото иска – да направи покупка на нов дом, лека кола, съоръжения, машини и т.н., като едновременно с това няма краен срок, до който човек да е длъжен да погаси изтеглената сума. Наред с това, крайния погасителен срок може да се промени във всеки един момент. Поради всички тези причини, този кредит е известен като отворен или възобновяем. Делът, с който клиентите изплащат главницата по кредита, може да се опише като вид стопанска дейност. Договорът за него се сключва след проучване на кредитоискателя от страна на банката. Сумата, която тя може да одобри е индивидуална и се основава на определените нужди и възможонстта на потребителя да ги погаси.

В случай, че бъде отпуснат револвиращ кредит, но не се усвояват и изразходват средствата от него, заемодателя следва да му начисли нулева лихва. Когато е усвоена част от кредита, на не се погасяват навреме вноските, посочени в договора, кредитодателя има право да блокира сметката, от която се теглят средствата по кредита и тя няма да може да се използва повече.

Този тип заем е гъвкав финансов инструмент, който се отличава с редица предимства, но разбира се има и своите недостатъци. Основният му плюс е, че хората, ангажирани с някакъв вид бизнес могат да разполагат по всяко време с пари в брой без да им се налага да кандидастват постоянно. Така винаги, когато им потрябват средста, просто могат да изтеглят част от револвиращия заем.

Един от по-явните негативи на този продукт е по-високия лихвен процент, на база останаите кредити. Други отрицатетелни аспекти се свързват с различни такси, които варират при различните банки, глоби при закъснено плащане на вноските и т.н.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *