Бързо и лесно вземане на кредит онлайн

By | November 23, 2016
Бърз заем

Пари на заем

Попълването на заявление и получаването на бърз кредит с времето се превърна в бърза и удобна процедура. Парите пристигат до минути по желана от кредитополучателя сметка. Одобрението също трае няколко минути. За разлика от банковите кредити, тук гарант не е необходим. Пари на заем могат да се получат срещу коректно попълнено заявление и само срещу документ за самоличност. Кандидатстването може да се случи изцяло онлайн, през компютър, смартфон или таблет. От там и понятието „кредит онлайн”. Тази процедура е много удобна и популярна сред младежите, работещи на трудов договор или сред тези, които са част от семейството на хората със „свободни професии”.
Процедурата за кандидатстване е опростена максимално. Обикновенно тя се свежда до три основни стъпки.

На първо място желаещият да се снабди със заем трябва да посети сайта на фирмата за бързи кредити. Там той попълва желаната от него сума, както и срокът за връщане на заема. Това се случва в така нареченият „кредитен калкулатор”. Обикновено възможностите, дадени от фирмата, са за кандидатстване по микрокредит, като там срокът за връщане на сумата е около месец. Заем на вноски е услугата, при която на равни вноски в продължение на 12 месеца, кредитополучателят връща своят кредит. При преждевременно погасяване на кредита допълнителни такси не се дължат.

След избирането на сума и срок, бъдещият кредитополучател трябва да натисне бутона „кандидатствай” на сайта на фирмата. На екрана на неговото устройство ще се появи кратка форма, която трябва да попълни. В най-общи линии тя служи за удостоверяване. В нея той въвежда коректен имейл адрес, телефон, банкова сметка и имена. Възможно е да се наложи предоставянето на телефон на лице за контакт. То не се явява гарант или поръчител и може да бъде колега, приятел или близък на кандидатстващият за пари на заем. В случай на първо кандидатстване за заем, клиентът трябва да се легитимиране. Това се извършва, като сканира личен документ и го изпрати на електронната поща на фирмата.
В рамките на няколко минути служители от фирмата сверяват сканираният документ за самоличност, както и ЦКР. В случай, че всичко е коректно отново в рамките на няколко минути на посоченият GSM номер се получава кратко съобщение. В него се уточнява дали кандидатът за бърз кредит е одобрен, както и какви са параметрите по заема. Желаещият да получи кредит трябва да потвърди, че сключва договор за заем. Това се случва, като изпрати кратко SMS съобщение или въведе полученият 4 цифрен уеб код в сайта на фирмата.
Парите се получават по банкова сметка, като е желателно титуляр на сметката да бъде кандидатът за онлайн кредит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *