Как да кандидатствам за кредит до заплата и на вноски?

By | November 11, 2018
Бърз заем

Пари на заем

Как да кандидатстваме за бърз кредит без поръчител в няколко стъпки

Попълването на заявление и получаването на бърз кредит с времето се превърна в бърза и удобна процедура. Парите пристигат до минути по желана от кредитополучателя сметка. Одобрението също трае няколко минути.

Какви са приемуществата

Не ви ви трябва поръчител: За разлика от банковите кредити, тук гарант не е необходим. Пари на заем могат да се получат срещу коректно попълнено заявление и само срещу документ за самоличност.

Изцяло онлайн: кандидатстването може да се случи изцяло онлайн, през компютър, смартфон или таблет. От там и понятието „кредит онлайн”.

Със/Без трудов договор: Тази процедура е много удобна и популярна сред младежите, работещи на трудов договор или сред тези, които са част от семейството на хората със „свободни професии”.

Кандидатстване с лоша кредитна история: Имате лошо кредитно досие и се притесняване, не няма начин да бъдете одобрени? Няма за какво да се тревожите, ако декларирате Вашия доход се на постоянен трудов договор, няма за какво да се притеснявате.

Какви са услугите на фирмите ( “Кредит на вноски” и “Кредит до заплата” )

Кредит на вноски:

Заем на вноски е услугата, при която на равни месечни или седмични вноски в продължение на 12 месеца, кредитополучателят връща своят кредит. При преждевременно погасяване на кредита допълнителни такси не се дължат.

Кредит до заплата:

Това е безлихвен бърз заем, който е със срок до 30 дни. Отпуска се за всеки първи кредит, който взимате от фирмата за бързи кредити. Сумите са от 100 до 1300 лева. Кандидатстването е с лична карта, необходимо е, само че да декларирате какъв е вашият доход, за да имате по-голям шанс за одобрение

В специализираният сайт за бързи кредити http://creditgratis.eu/ можете да заявите “кредит без лихва” до 100 до 1300 лева със срок до 45 дни. Можете да кандидатствате в: Кредисимо, Фератум, Вивус и Смайл Кредит.

Какви са стъпките по кандидатстване:

Процедурата за кандидатстване е опростена максимално. Обикновенно тя се свежда до три основни стъпки.

1 ПЪРВО:

На първо място желаещият да се снабди със заем трябва да посети сайта на фирмата за бързи кредити. Там той попълва желаната от него сума ( от 100 до 5 000 лева ), както и срокът за връщане на заема. Това се случва в така нареченият „кредитен калкулатор”. Обикновено възможностите, дадени от фирмата, са за кандидатстване по микрокредит, като там срокът за връщане на сумата е около 30 дни.

2 ВТОРО:

След избирането на сума и срок, бъдещият кредитополучател трябва да натисне бутона „кандидатствай” на сайта на фирмата. На екрана на неговото устройство ще се появи кратка форма, която трябва да попълни. В най-общи линии тя служи за удостоверяване. В нея той въвежда коректен имейл адрес, телефон, банкова сметка и имена. Възможно е да се наложи предоставянето на телефон на лице за контакт. То не се явява гарант или поръчител и може да бъде колега, приятел или близък на кандидатстващият за пари на заем. В случай на първо кандидатстване за заем, клиентът трябва да се легитимиране. Това се извършва, като сканира личен документ и го изпрати на електронната поща на фирмата.
В рамките на няколко минути служители от фирмата сверяват сканираният документ за самоличност, както и ЦКР.

3 ТРЕТО:

В случай, че всичко е коректно отново в рамките на няколко минути на посоченият GSM номер се получава кратко съобщение. В него се уточнява дали кандидатът за бърз кредит е одобрен, както и какви са параметрите по заема. Желаещият да получи кредит трябва да потвърди, че сключва договор за заем. Това се случва, като изпрати кратко SMS съобщение или въведе полученият 4 цифрен уеб код в сайта на фирмата.

Парите се получават по банкова сметка, като е желателно титуляр на сметката да бъде кандидатът за онлайн кредит.

Можете да кандадатствате също така в сайта на Подкрепа еу, където може да сравните оферти от над 30 банкови и небанкови институции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *