ISO 14001 – предимства и недостатъци

iso-14001

iso-14001

Системите за управление на околната среда, в последните години са във фокуса на внимание не само на международната политика, но и на икономиката. С цел намаляване риска от глобални щети нанесени на околната среда, беше въведена система за управление на околната среда-ISO14001. Тя има за цел да помогне на компаниите да реализират икономическите си цели, но същевременно и да не нанасят необратими поражения върху околната среда.

Предимства на ISO 14001

Системата е създадена през 1996 година, но от тогава е променяна два пъти, като за последно бе основно преработена през 2015 година. Целта на инструментариума от изисквания, е да подпомогне предприятията да се развиват, чрез изграждане на ефективна и безопасна производствена среда, която не заплашва природата и не нарушава екологичното равновесие.

Предимствата на този стандарт не са свързани обаче само с по-доброто управление на ресурсите и повишеното внимание към работните процеси. Той също така помага за изграждане на доверителни връзки между клиенти и търговци, между бизнес партньори и е гарант за качеството и безопасността на произвежданите продукти и услуги.

Освен това спомага за намаляване на рисковете от екологични катастрофи или нанасяне на щети върху природата. А въвеждането на „зелени” практики в дейността на фирмата повишава нейния престиж и доверието на потребители и партньори към нея.

При въвеждането на системата за управление, се изграждат механизми за самоконтрол на всички нива. Всички служители се ангажират в организацията и контрола на отпадъците при производството, но от друга страна това намалява риска на санкции при външни одити.

Как работи ISO 14001?

Най-общо казано, системата служи за оценка на рисковите фактори във всяка организация по отношение влиянието й върху околната среда и съдейства за тяхното отстраняване. Освен това, гарантира засилен контрол върху изнесените процеси и разбиране към потребностите и очакванията на останалите заинтересовани страни—потребители, бизнеспартньори, инвеститори.

Въвеждането на ISO14001 гарантира безопасност на стоките и услугите за клиентите, удостоверява, че се извършва контрол на процесите пред партньори и контролни органи и подпомага изграждането на нови контакти с външни инвеститори, неправителствени организатори и други.

Въпреки че някои фирми се опитват самостоятелно да въведат ISO 14001, повечето дружества предпочитат да използват външни консултантски фирми. С тяхна помощ, рискът от грешки значително намалява, а освен това върху процеса се провежда двоен контрол. А и консултантските фирми като Балтов Консулт ЕООД – https://baltov.bg, гарантират сигурно и надеждно въвеждане на системата, като съдействат при всички етапи от нейното включване.

Недостатъци на ISO14001

Както и други международни системи за контрол, и ISO 14001 не е напълно съвършена. Системата няма точни параметри относно очакваните резултати за контрол на резултатите, а изисква всяка компания сама да изгради и представи такива.

Освен това въвеждането му често пъти става поетапно и е сложен процес, който изисква много време, а понякога и големи ресурси.

При все това, използването на системата за управление на околната среда дава възможност на компаниите да намалят замърсяването, да си осигурят по-добър контрол върху отпадъците и да подобрят процеса на производство. Нормативната рамка е много добре изградена и лесна за прилагане, а освен това се отделя и огромно внимание на хигиената, правилното съхранение и обработване на отпадъците и физическото състояние на организацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *