Видове каломаслоуловители и принцип на действие

автосервиз, ремонт на коли и двигатели

Много хора, главно собственици на бизнес обекти като бензиностанции, автосервизи, производствени цехове или малки предприятия се интересуват по какъв начин да не изхвърлят в природата вредни емисии от горива, смазочни масла, нефнети продукти и други добавки. Отговорът е ясен и това са съвременните каломаслоуловители, които имат голямо приложение в бизнеса и промишлеността. За съжаление, не много хора са чували за тях и ползите от използването им.

В тази статия ще научите за принципа на действие и други подробности за модерния каломаслоуловител, както и няколко интересни подробности.

Видове

Каломаслоуловителите се делят на два основни вида: каломаслоуловители от клас 1 и клас 2. Каква е разликата между двата вида?

При първия тип, а именно клас 1, има наличие на допълнителен вграден филтър, чиято функция е да сепарира различни масла и петролни продукти, което при клас 1 се осъществява по много по-ефективен начин. Каломаслоуловителите от клас I се използват тогава, когато се налага отпадъчните продукти да бъдат изхвърлени не в действаща канализация, а директно в околната среда. При каломаслоуловителите от другия клас няма такъв допълнително вграден филтър, който да помага значително за по-ефективното сепариране. По този начин може да се получи ефективно филтриране до постигане на ниска концентрация на нефтени продукти в отпадните води, около 5mg/l.

При клас 2 начинът на работа е по-различен – принципът е базиран на гравитационното отделяне на течности (леки такива). Те се използват за отпадъчни води и се изхвърлят в канализация, действаща такава, а не директно в природата. От тази гледна точка може да заключим, че в съвременната екологична обстановка е задължително ползването на каломаслоуловител от клас I.

Правилна поддръжка и почистване на каломаслоуловителите

Важно е да знаете по какъв начин трябва да поддържате и почиствате пречиствателното съоръжение така, че да удължите живота му. При работа с каломаслоуловителя се натрупват различни масла и петролни продукти по самата му повърхност. Препоръчва се при по-голямо натрупване, например над 30 см, устройството да се отвори и да се почисти добре. При правилна поддръжка и редовно почистване ще забележите, че промяна в начина на работа на каломаслоуловителя няма да има, а рискът от попадане на замърсители на изхода му се снижава до минимум.

Съществува един много лесен начин за установяване на нивото на замърсяване на каломаслоуловителя. Можете просто с помощта на измервателна пръчка да установите натрупалата се кал като я потопите ръчно до дъното на първия му резервоар. Със същата измервателна пръчка, по същия лесен за изпълнение метод, можете да установите и нивото на натрупаните масла и петролни продукти в каломаслоуловителя, и по-точно нивото им във втория му резервоар, въпреки че се препоръчва отстраняването им да се извършва от оторизирани за целта фирми.

Повече полезна информация може да научите тук: http://ecoteam-bg.com/bg/product/kalomaslouloviteli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *