За подходящия домоуправител и неговите задължения

За да се направи правилния избор на домоуправител е необходимо собствениците на жилища в многожилищна сграда да са запознати с изискванията на закона за етажната собственост, с основните задължения на всеки един от тях и на управителя, който те трябва да изберат. Изборът се случва на общо събрание на собствениците и обсъждане на всяко едно тяхно предложение за да се избере най-подходящия човек.

Всеки от собствениците е наясно с какво се заема домоуправителя и за това трябва да са готови винаги да му съдействат.Този човек поема отговорността да поддържа в добро състояние общата собственост, позволяващо нормално ползване. Това може да се случи, ако всеки един от собствениците е отговорен към общото и да гледа на тази собственост като нещо лично. Само тогава може да се заделят пари за ремонт, да се правят текущи проверки на всяко общо имущество и да се изпълняват препоръките на професионалистите.

При липса на средства няма как да се направи ремонт или да се плащат такси за чистач, осветление. Всичко ще потъне в мръсотия, а тъмнината ще ви принуди да се разхождате с прожектори в ръка. За да направят все пак нещо за съкооператорите си, домоуправителите често се опитват да убедят съкооператорите си да плащат своите месечни задължения.

При такова състояние в някоя кооперация няма как да се говори за ремонти като поддържане на входната дограма, поставяне на нови хоризонтални и вертикални тръби на всяка една от системите. Освен това се налага да се заделят средства за ремонт на покрива, защото хората от последния етаж са подложени непрекъснато на влиянието на дъжда.

Както се вижда причините за липса на домоуправител не са никак малко. Законът за етажната собственост изисква задължително да има домоуправител, а това често се свежда само до попълване на протокол, за да се представи на съответната служба.

За да има реално управление на вашата етажна собственост е добре да ползвате услугата професионален домоуправител. Повече информация по този въпрос можете да откриете в интернет пространството и да направите своя правилен избор, с който ще си осигурите комфорт и спокойствие в кооперацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *