Monthly Archives: May 2019

За отговор на вашите въпроси – бизнес консултант

Предприемачът решава много проблеми. По същество той се различава от хората, които предпочитат топли и стабилни работни места. Поради факта, че трябва да се работи много, въпроси и проблеми възникват постоянно. Поставете се на мястото на предприемача, ако още не сте предприемач, и осъзнайте неотложността на проблема. Кой може да даде квалифициран отговор на въпроса на бизнесмена?